Чланови школског одбора

Чланови школског одбора

  1. Весић Миливоје
  2. Јелић Весна
  3. Радмановић Иван
  4. Радмановац Милица
  5. Павличевић Горан
  6. Милетић Драган
  7. Милисављевић Војислав
  8. Ђорђевић Милен
  9. Петровић Предраг