• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

Администрација и стручни сарадници

Стручни сарадници:

  • Светлана Радовић – педагог, svetlana.radovic1@oszmajbrus.edu.rs
  • Александра Милуновић Петровић – психолог, aleksandra.milunovic-petrovic@oszmajbrus.edu.rs
  • Ана Радмановић – психолог, ana.radmanovic@oszmajbrus.edu.rs
  • Анђелка Вуковић – дефектолог, andelka.vukovic@oszmajbrus.edu.rs

Администрација:

  • Милица Лапчевић – рачуновођа, milica.lapcevic@oszmajbrus.edu.rs
  • Бојана Стевановић, правник
  • Душица Грковић, административни радник
  • Мила Весић, административни радник