• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

O нама

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

АДРЕСА: Братиславе Петровић 69, 37220 Брус

ПИБ: 101142349

МБ: 07292333

ЦРФ: 00698

КОНТАКТ:  037 3 825 168 / oszmaj1848@gmail.com

Прва основна школа у Брусу основана је 1848. године. Смештена у црквеној згради, а
црква ,,на Брусу” посвећена Св. Преображењу, подиже се за време и уз помоћ кнеза Милоша
1836. године.

Зна се да је први учитељ био кројач народног одела – терзија. Подучавао је и учио децу
елементарним знањима – да рачунају, пишу и читају. У то време, у недостатку школованих
учитеља, он је био један од ретких писмених људи у овом крају.

Народ хоће школе, нове, да служе својој правој намени.

Молба бруских грађана је прихваћена, грађана среза козничког, па је министар својим
актом број 41777 од тридесетог маја 1866. године одобрио градњу школа у Кожетину, Брусу
и Трнавцима, од греде и цигле са шест цола дебљине!

Школа је направљена и била је прва зграда која је наменски прављена за школу, са
лепим и светлим учионицама, високим и белим таваницама.
Школа је радила и била у својој пуној функцији све до 1965. године, када је зграда
вољом тадашњих урбаниста срушена да би се на том месту подигла стамбена зграда.

Забележено је да је први учитељ у овој школи био Јеврем Маринковић из Горње
Црнуше, некадашњи округ руднички.
Као један од ,,ученијих” учитеља био је свестран, уређивао је лист ,,Малу Србадију” а
бавио се и књижевним радом, те је писао приче и приповетке, а објавио је и једну књижицу са
причом “Украдена кошница “.

Године 1897. у Брусу је као учитељ радио и Јеврем Андријашевић, из шумадијског села
Саракова, код Раче Крагујевачке. Занимљиво је да је његова кћи, Мирјана Андријашевић,
писала прве стихове у Брусу, још давне 1898. године.

Име „Јован Јовановић Змај“ добила је 1955. године.

Данашњу школску зграду добила је 1968. године. а проширење 1970. и 1997. године.

У току свог постојања школа је постизала солидне резултате. За дугогодишњи успешан рад више пута је похваљивана и награђивана. Носилац је бројних признања и одликовања. Праву афирмацију ученици како матичне школе тако и подручних одељења стичу на
јавним приредбама како у општини тако и у иностранству. Ученици школе освојили су многе
награде на савезним, републичким и градским такмичењима из свих наставних предмета.

У оквиру централне матичне школе у Брусу, раде још четири потпуне основне школе и то у селима: Крива Река, Осреци, Милентија и Батоте.

Осим њих, матичној школи припадају и четвороразредне школе у селима: Великa Грабовницa, Ботуњa, Мала Врбница, Игрош, Лепенaц, Доњи Липовац и Расје.