• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

O нама

Прва основна школа у Брусу основана је 1848. године. Име „Јован Јовановић Змај” добила је 1955. године.

Данашњу школску зграду добила је 1968. године. а проширење 1970. и 1997. године.

У току свог постојања школа је постизала солидне резултате. За дугогодишњи успешан рад више пута је похваљивана и награђивана. Носилац је бројних признања и одликовања.

У оквиру централне матичне школе у Брусу, раде још четири потпуне основне школе и то у селима: Крива Река, Осреци, Милентија и Батоте.

Осим њих, матичној школи припадају и четвороразредне школе у селима: Великa Грабовницa, Ботуњa, Мала Врбница, Игрош, Лепенaц, Доњи Липовац и Расје.