• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

eTwinning

Our Folklore, Your Stories

март – септембар 2024.

Чланови секције English Club, ученици 4. и 5. разреда и наставница Марија Ђенадић Торбица, учесници су међународног пројекта на eTwinning платформи TwinSpace.

ИМЕ ПРОЈЕКТА: Our Folklore, Your Stories

РАДНИ ЈЕЗИК ПРОЈЕКТА: енглески језик

ДРЖАВЕ УЧЕСНИЦЕ: Пољска, Румунија, Грчка, Турска, Литванија, Србија

О ПРОЈЕКТУ: Пројекат „Наш фолклор, ваше приче” је образовна иницијатива осмишљена да премости културне празнине и подстакне дубље разумевање разноликог европског наслеђа међу младим ученицима узраста од 7 до 11 година. Овај пројекат преплиће нити језика и књижевности, уметности и историје културе у живописну таписерију учења. Ангажовањем ученика у дигиталној презентацији и размени народних прича својих народа, не само да се слави богата традиција приповедања која је јединствена за сваку земљу, већ и унапређују кључне компетенције у културној свести и изражавању. Пројекат користи дигиталне алате за  креативно приповедање, колаборативно учење и међукултуралне интеракције, промовишући не само лични и друштвени развој, већ и вештине дигиталне писмености. Кроз овај међунационални образовни подухват, „Наш фолклор, ваше приче” има за циљ да негује заједнички осећај европског идентитета и наслеђа међу млађом генерацијом, док истовремено развија њихову способност да комуницирају, сарађују и уче у свету који се брзо мења.

ЦИЉЕВИ: Пре свега, овај пројекат има за циљ да унапреди књижевно разумевање и изражавање. Ученици ће продубити своје разумевање наратива, тематских елемената и моралних поука народних прича. Други важан циљ је подстицање дигиталне писмености. Пошто се пројекат ослања на дигиталне алате за приповедање, комуникацију и сарадњу,  циљ је и унапредити компетенције ученика у креативном и одговорном коришћењу технологије. Трећи циљ би био неговање уметничких и креативних вештина кроз креирање уметничких дела, дигиталних прича и перформанса заснованих на народним причама, што ће омогућити деци да развију своје уметничке таленте и креативно размишљање и изразе идеје визуелно и кроз перформансе. Истовремено, „Наш фолклор, ваше приче” има за циљ да промовише вештине сарадње и тимског рада јер ће, радећи на заједничким пројектима са вршњацима из различитих земаља, ученици унапредити своју способност да ефикасно раде у тиму, поштују различите перспективе и преговарају о решењима. Штавише, кроз истраживање различитих културних наратива, ученици ће стећи увид у своје идентитете и идентитете других, подстичући емпатију, поштовање и социјалну инклузију – сви атрибути за које смо сигурни да ће помоћи у постизању још једног главног циља овог пројекта а то је охрабривање личног и друштвеног развоја. И на крају, овај пројекат има за циљ да усађује љубав према учењу и радозналост о различитим светским културама, мотивишући ученике да трагају за знањем и разумеју глобалну заједницу чији су део.

ОЧЕКИВАНИ ИСХОДИ: пројекат „Наш фолклор, ваше приче” има за циљ постизање низа значајних образовних резултата, од којих је главни стварање дигиталне антологије. Ова антологија ће послужити као живописна збирка народних прича из свих земаља учесница. Свака прича је прилагођена и живописно оживљена од стране ученика. Хостована на јавно доступном TwinSpacе-у, ова дигитална компилација неће само приказати креативне подухвате и сараднички дух ученика, већ ће такође деловати као прозор у богату таписерију европске културне баштине. Кроз ову платформу старим причама дат је нови живот, подстичући дубоко поштовање према традицијама приповедања и различитим културама које они представљају. Паралелно, пројекат представља врсту образовног средства испуњеног ангажованим активностима и ефикасним методологијама које имају за циљ да уврсте фолклор у школски програм. Ово наставно средство је дизајнирано да обогати наставне методологије, нудећи наставницима иновативне стратегије за укључивање ученика у културно образовање. Као додатак овоме, биће покренута кампања подизања свести о култури, која ће користити TwinSpace и друштвене медије како би се прославила разноликост европских култура и важност очувања културе. Поред тога, свеобухватни извештај о развоју вештина ће документовати напредак ученика у кључним компетенцијама као што су дигитална писменост, креативно изражавање, тимски рад и интеркултурална комуникација. Коначно, школама ће бити достављен сет практичних препорука, које ће им бити смернице у томе како да интегришу еТwinning пројекте у своје наставне праксе, негујући на тај начин глобално грађанство и културну емпатију код следеће генерације. Ови исходи заједнички имају за циљ да унапреде образовна искуства, промовишу културно разумевање и оспособе ученике вештинама неопходним за “конектован”, дигитални свет.

АКТИВНОСТИ:

  1. Ученици су најпре упознати са циљевима и исходима пројекта, као и са државама учесницама.
  2. Родитељи су потписали сагласности.
  3. Ученици су добили своје податке и улоговали су се на платформу.
  4. Наставница је ученике обучила за рад у веб алату Canva. Ученици су у њему креирали лого пројекта. Затим су ученици гласали преко Google Forms упитника за најлепши лого и изабрали лого који ће наша школа предложити за коначни лого целог пројекта.

5. У Canva и Genial.ly алатима, ученици су направили и постере и изабрали један као свој коначан предлог.

6. Ученици су прочитали причу и послушали како глумац Андрија Милошевић прича ову причу.