• 037 3 825 168
 • oszmaj1848@gmail.com
 • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

Библиотека

БИБЛИОТЕКАРИ:

 • Далиборка Ђокић, daliborka.djokic@oszmajbrus.edu.rs
 • Клари Лазаревић

О НАШОЈ БИБЛИОТЕЦИ

 • Наша библиотека је почела са радом давне 1995. године. У то време као допуна радног времена запослених а касније добија библиотекара.
 • Налази се у новом делу школе, на спрату, изолована од буке са добром осветљеношћу на 74 м2, заузимајући две просторије за смештање књига. Сада у нашој школи раде два библиотекара са пуним радним временом, тако да ученици обе смене могу да је користе.
 • Према закону о библиотечкој делатности, библиотека поседује ауторски азбучни каталог и делимични стручни каталог и каталог по наслову. Поред монографских поседује и серијске публикације неопходне за стручно педагошко усавршавање. Физичка обрада књига врши се како то прописују стандарди за рад школске библиотеке, са печатом власништва и инвентара, уписаном сигнатуром и инвентарним бројем. До сада постоји једна књига инвентара. Ревизија библиотечког фонда рађена је према прописима, до сада пет пута. Последња је завршена крајем 2023. након надзора над стручним радом библиотеке од стране овлашћене раднице Народне библиотеке Крушевац. Приметна је добра воља директора школе да повећа књижни фонд, али је то још увек далеко од стандарда: 10-15 књига по ученику.
 • Библиотека је место на којем се путем књиге стичу знања, умења, вештине и где ученици читањем долазе до разних информација. Реч библиотека настала је од грчке речи biblion – књига и theke – ковчег, преградак, ормар. То је, дакле, дословно: ормар за књиге, или, у слободнијем преводу, складиште књига. Особа која руководи библиотеком зове се библиотекар или књижничар. Школски библиотекар, стручни сарадник, као онај ко чува огромно знање на полицама библиотеке, има одговоре на сва питања, а уколико их нема, зна где их може пронаћи, користећи се свим расположивим изворима информација.
 • Од школске 2010/2011. примамо и делимо бесплатне уџбенике, откад је почео са реализацијом заједнички пројекат Министарства просвете и Секретаријата за образовање.

 

КЊИЖНИ ФОНД НАШЕ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

 • Данас, у нашој школској библиотеци има преко 10 000 књига и остале библиотечке грађе. У нашој библиотеци можете наћи лектире, бајке, басне, популарне књиге, енциклопедије, лексиконе, речнике, приручнике, књиге из књижевности, уметности, друштвених  и природних наука…Библиотечки фонд је добро организован. Kњиге су у полицама смештене по У.Д.K.систему, а школске лектире су смештене на посебним полицама по разредима. Приступ књигама  је слободан.
 • Сви ученици наше школе, њих 707, чланови су школске библиотеке, а чланске карте имају и сви запослени у школи. Прошле школске године допуњен је књижни фонд домаће лектире узраста од 1. до 8. разреда, фонд белетристике за децу са актуелним насловима, као и фонд стручне литературе за наставнике, укупно 374 књиге.

 

РАДНО ВРЕМЕ БИБЛИОТЕКЕ
 7:00-19:00 сваког радног дана

 • Књиге се позајмљују на период од 10 дана.
 • Свакодневно се води статистика о читаности књига, а она је највећа код ученика млађих разреда.

 

САРАДЊА СА ГРАДСКОМ БИБЛИОТЕКОМ

 • Наша библиотека има одличну сарадњу са Градском библиотеком, кроз разне активности: сусрете са писцима за децу, разне радионице, промоције књига, учешће на литерарним конкурсима, такмичења првака, маскембал, као и представљање учитеља путем организовања јавног часа…

 

 • Културно добро – књига – било у ком облику увек нађе пут до онога коме је потребна.

 

 • Време је најбољи сведок да књига опстаје.