• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

Вежба табеле

а) Поставити лист вертикално, подесити га на А4 формат.

б) Креирати следећу табелу:

в) Снимити табелу фолдер My Documents под именом “Табела 4 Име и Презиме ученика” и затворити је.

г) Отворити табелу “Табела 4 Име и Презиме ученика” и изменити је да изгледа овако:

д) Снимити измењену верзију табеле под именом “Табела 4 Име и Презиме ученика 2″