• 037 3 825 168
 • oszmaj1848@gmail.com
 • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

Директор и помоћници директора

 

Директор Осовне школе „Јован Јовановић Змај“ у Брусу, Милан Антић, рођен је 27. јуна 1963. године у Тузли. Основну школу и гимназију завршио је у Брусу као одличан ђак.

 

На Природно – математичком факултету у Нишу био је успешан студент, дипломирао у року са високим просеком, завршио хемију и стекао звање дипломирани хемичар.

 

Пре рада у просвети радио је у Првој петолетки Брус, Соко Штарку Београд, Инжењеринг промету Београд, Јукомерцу Крушевац на пословима референта, руководиоца, директора и менаџера.

Активно се бавио спортом, окупљао младе таленте и учествовао у њиховој даљој афирмацији.

Поседује основно знање из енглеског језика и рада на рачунару.

Радећи као професор хемије био је посећиван од стране просветних саветника у току екстерног вредновања школе и усмено похваљен. Имао је успеха на такмичењима организованим од стране Министарства просвете. Са ученицима, њиховим родитељима и колегама има врло коректан однос.

До септембра 2020. ради као професор хемије, а 9. 9. 2020. именован је на радно место в.д. директора школе.

„Трудим се нарочито да радим на унапређењу наставе, стручном усавршавању наставника, пружању помоћи младим наставницима, на афирмацији школе  и побољшању материјално техничких услова школе.“

milan.antic@oszmajbrus.edu.rs

Помоћник директора, Милена Здравић, завршила је учитељски факултет и стекла звање професор разредне наставе.

Од 12.11.1990. године до 23.1.2006. године радила је као професор разредне наставе у Основној школи „Први мај” Влајковци.

Од 23.1.2006. до 31.8.2008. као професор разредне наставе у Основној школи „Јован Јовановић Змај” Брус.
Од 31.8.2008. године ради као помоћник директора у ОШ „Јован Јовановић Змај” у Брусу. 

Одговорна је за обављање бројних задужења помоћника директора као што су: прикупљање података и израду ЦЕНУС- а, прикупљање података и израду Годишњег плана рада, координисање рада одељенских и стручних већа, учествовање у организацији завршног испита, дефинисање четрдесеточасовне радне недеље, координисање реализацијом екскурзија, сарадњом са Школском управом, здравственим службама…

Иако је дуго година помоћник директора, редовно стиче нове вештине и полазник је бројних иновативних семинара и обука, као на пример обука Школа за 21. век: настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема где је учествовала у креирању тематског дана Бајке: кроз уметност до катарзе, који је у септембру 2022. године  објављен у Просветном прегледу као један од најуспешнијих радова.

Добитник је плакете Основне школе „Јован Јовановић Змај” за дугогодишњи успешан рад.

„Трудим се да у школи влада дух поштовања и пријатељства, јер наша школа са традицијом дугом 175 година негује знање и одговорност”.

milena.zdravic@oszmajbrus.edu.rs

Помоћник директора, Марија Митровић, одрасла је у Брусу где је завршила основну школу и гимназију са одличним успехом. 

На Филолошком факултету Универзитета у Београду дипломирала је на смеру српски језик и књижевност (01 група) и стекла звање професор српског језика и књижевности.

Иако веома млада, има богато радно искуство :

 •  2000-2004
  Волонтирање на радију и телевизији Брус, вођење емисије „У ритму младости”.
 • 2009-2010
  Рад у издавачкој кући Mono & Manjana. Хонорарни сарадник на „Великој општој
  илустрованој енциклопедији LAROUSSE” на препоруку професора Филолошког
  факултета у Београду Александра Јеркова.
 •  2010.
  Хонорарни сарадник у издавачкој кући Evro Giunti
 • 2010. (од 1.9.2010. до 27.9.2011.)
  Професор српског језика и књижевности у Деветој гимназији „Михаило Петровић
  Алас”.  Добитник захвалнице од Друштва за српски језик и књижевност за освојено
  друго место које je ученик остварио на Републичком такмичењу из српског језика и
  језичке културе. Лектура монографије Девете гимназије „Михаило Петровић Алас”.
 • 2011. (од 17.10.2011. до 1.12.2011.)
  Професор српског језика и књижевности у ОШ „Јован Стерија Поповић”, Нови Београд.
 • 2011-2012
  Хонорарни сарадник у издавачкој кући Mono & Manjana (лектура и коректура књига и
  туристичких водича, преводи).
 •  2012.
  Координатор наставе и хонорарни професор у приватној школи на Новом Београду.
  Уговор са издавачком кућом Klett склопљен је 21.8.2012. године. Предмет уговора: израда
  ауторског дела лектуре и коректуре уџбеничког комплета Техничко и информатичко
  образовање за седми разред.
 •  2012. (од 3.9.2012. до 15.2.2013.)
  Професор српског језика и књижевности у ОШ „Влада Обрадовић Камени”, Нови
  Београд.
 •  2013. (од 17.2.2013. до 14.6.2013.)
  Професор српског језика и књижевности у Школи за бродарство, бродоградњу и
  хидроградњу, Београд
 •  2014-2022.
  Наставник српског језика у Основној школи „Јован Јовановић Змај”, Брус.

Добитник је бројних награда и признања: 

 •  2018.
  Добитник захвалница за освојено треће место ученице на Републичком такмичењу из
  српског језика и језичке културе одржаном у Тршићу, учешће ученице на Републичком
  такмичењу у рецитовању и на Републичком такмичењу Књижевна олимпијада.
  У књизи Школски час српског језика и књижевности (Број 3-4 2018.), након одржаног часа
  испита за лиценцу, 19.2.2018. године, бива објављена припрема са испита Највећа је жалост
  за братом, као и припрема Дечаци Павлове улице, Ференц Молнар. Од септембра 2018.
  године бројне припреме за часове бивају објављене у Просветном прегледу (Највећа је
  жалост за братом, Село, Јован Дучић, Покондирена тиква, Јован Стерија Поповић, Хајдуци,
  Брансилав Нушић, Дечаци Павлове улице, Ференц Молнар, Аги и Ема, Игор Коларов, Деца,
  Иво Андрић).
 •  2020.
  Добитник награде Милија Николић за најуспешнију методичку припрему од Друштва за
  српски језик и књижевност и освојено друго место за припрему Дечаци Павлове улице и ми.
  Добитник захвалнице од Центра за развој образовања и културу Брус за волонтерски рад и
  учешће у реализацији Међународног пројекта Истраживање у савременој настави 2020.
  (лектура текстова)
 • 2021.
  Добитник Светосавске награде од Центра за стручно усавршавање при Филозофском
  факултету у Нишу за освојено треће место на конкурсу за избор најбоље методичке
  припреме: Петаци, Агијеви пријатељи.
  Добитник награде Милија Николић од Друштва за српски језик за најуспешнију
  методичку припрему за освојено треће место.
  Добитник захвалнице од Центра за развој образовања и културе Брус за учешће на
  Међународном конкурсу културног стваралаштва Свако дете је једнако важно.
  11.11.2021. изабрана за спољног сарадника Завода за вредновање квалитета образовања и
  васпитања.

 

Од 2022. ради на месту помоћник директора.

marija.mitrovic8@oszmajbrus.edu.rs