• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

Запослени у 2018/2019. школској години

Запослени у 2019/2020. школској години

SRPSKI JEZIK  
Krpić   Anka Brus
Stojanović  Sanja Brus
Mitrović  Aleksandar Brus
Mitrović Marija Brus,Milentija
Jovanović Marijana Brus
Cvetković  Marijana Kriva Reka
Ristić Dobrica Batote
Raimovski  Suzana Osreci
FRANCUSKI  JEZIK  
Đokić  Bojana Brus,Batote
Petrović  Radmila Brus i Milentija
Mitrović Ana Osreci,Batote, Kriva Reka
ENGLESKI  JEZIK  
Kljajić  Sanela Brus
Radmanović  Ivan Brus i Milentija
Đenadić Torbica  Marija Brus, Botunja, Grabovnica
Petrović  Branko Lepenac
Vukojičić  Jelena Batote
Kovačević  Aleksandar Igroš
Knežević   Marina Milentija ,Kriva Reka, Osreci
Andrejić  Ivana Rasje,Lipovac
MUZIČKA  KULTURA  
Zlatanović  Emira Brus i Batote
Đokić  Jovana Milentija,Brus
Stević  Darko Osreci, Kriva Reka
LIKOVNA  KULTURA  
Đolić  Tatjana Brus,Milentija,Osreci, Kriva Reka
Radisavljević Marija Brus, Batote
ISTORIJA  
Jotić Radoljub Brus
Raičević  Nadica Brus, Milentija,Batote,Osreci
Bošković Daliborka Kriva Reka
GEOGRAFIJA  
*Ivezić  Biljana Brus
Jeličić  Goran Brus
Čkautović  Snežana Batote,Kriva Reka i Osreci
Janković  Ivana Milentija
FIZIKA  
Milutinović  Veroljub Brus
Mihajlović Miloje Brus, Milentija  i Batote
Markovic Zoran Osreci i Kriva Reka
BIOLOGIJA  
Šindić Srba Brus i Milentija
Gajić  Tatjana Brus
Stošović Sanja Batote
Jeremić Dalibor Kriva Reka, Osreci
MATEMATIKA  
Milanović  Nenad Brus
Jeličić Vladimir Brus
Grković Oljeg Brus
Stošović  Marko Brus
Mihajlović Biljana Milentija
Radmanovac Milica Batote
Marković Zoran Kriva Reka, Osreci
TEHNIČKO  OBRAZOVANJE  
Vesić Milivoje Brus
Miljaković  Zoran Brus
Milisavljević  Milan Brus,Milentija
Malinić  Valentina Batote i Kriva Reka
Marković  Zorica Kriva Reka i Osreci,Milentija
INFORMATIKA  
Stojanović  Dejan Kriva Reka, Osreci,Brus,Milentija
Tošev  Mladen Brus
Marković  Zorica Kriva Reka
FIZIČKO  VASPITANJE  
Vasović  Đorđe Brus
Ilić  Vesna Brus
Šulović  Gospava Milentija , Batote,Brus
Knežević Vladimir Kriva Reka
Jovanović Mladen Kriva Reka, Milentija
Popović Stevan Osreci
HEMIJA  
Antić Milan Brus, Milentija,
Krpić Slađana Osreci, Batote, Kriva Reka
RAZREDNA  NASTAVA  
Đidić  Lela Milentija
Simić Danijela Osreci
Petrović  Branislav Milentija
Katančević  Divna Botunja
Mitrović  Slavica Igroš
Filipović  Jelena Igroš
Stanojević  Slađana Lepenac
Lapčević  Dragana Lepenac
Abadžija  Snežana Batote
Lazarević  Klari Lipovac
Petrović  Aleksandra Rasje
Mihailović  Slađanka Brus
Knežević  Danijela Brus
Jakovljević  Milunika Brus
Vuković  Slavica Brus
Rakić  Milena Brus
Čajić  Violeta Brus
Moskovljević  Gordana Brus
Makragić  Dragana Brus
Čukuranović  Olivera Brus
Antonijević  Jadranka Brus
Jelić  Vesna Brus
Vukajlović  Tijana Grabovnica
Petrović  Danijela Grabovnica
Ignjatović  Slađana Produženi boravak
Jovanović  Jugoslav Kriva Reka
Raičević  Marija  
Biševac Marija Kriva Reka
STRUČNI  SARADNICI  
Milunović  Aleksandra psiholog
Radović Svetlana pedagog
Vuković Anđelka defektolog
Đokić Daliborka biblioteka
Grujič Maja biblioteka
Ana Radmanović psiholog
POMOĆNIK  DIREKTORA  
Zdravić  Milena  
Jeličić Vladimir  
DIREKTOR  
Todorović Milijana  
SEKRETAR  
Stevanović  Bojana  
RAČUNOVODSTVO  
Lapčević Milica  
Milovanović Zora  
Grković Dušanka  
DOMAR-LOŽAČ  
Tomić  Slava Kriva Reka
Stanić  Dejan Osreci
Đurić  Slaviša Batote
Milisavljević  Goran Botunja
Zdravić Andrija Milentija
Milovanović Rade Brus
Nikolić Darko Brus
KUVAR I  SERVIRKE  
Milićević  Petar  
Vasović  Vesna  
Nedeljković  Milijana  
ČISTAČI  
Terzić  Ljilja Kriva Reka
Jeremić  Goran Lepenac
Miljojković Marijeta Rasje
Pavlović  Milica Brus
Vesić  Vesna Brus
Šljivić  Miša Brus
Nedeljković  Danijela Brus
Vračarević  Snežana Brus
Raičević  Gordana Brus
Marković  Jugoslav Brus
Jovanović  Vesna Brus
Vesić  Mila Brus
Popović  Silvana Brus
Kovačević  Katica Brus
Erić Violeta Brus
Crnoglavac Ilinka Igroš
Miljojković Jovana Lipovac
Knežević Slavka Grabovnica
Sudimac Zvonko Batote
VERSKA NASTAVA  
Šljivić  Slobodan  
  Kriva Reka, Osreci
GRAĐANSKO  VASPITANJE  
Jeličić Goran Brus
Čkautović Snežana Brus,Batote,Osreci, Kriva Reka