• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

Контакт адресе наставника и стручних сарадника

НАСТАВНИЦИИМЕЈЛ АДРЕСЕ
Александар Митровић
Александра Петровић 
Ана Митровић 
Анка Крпић 
Биљана Ивезић  
Биљана Михајловић 
Бојана Ђокић 
Бранко Петровић 
Далибор Јеремић 
Данијел Петровић 
Данијела Симић 
Данијела Кнежевић 
Данијела Петровић 
Данијела Милановић 
Дарко Стевић 
Дејан Стојановић 
Дивна Катанчевић 
Ђорђе Миленковић 
Добрица Ристић
Драгана Макрагић 
Драгана Пејић 
Емира Златановић 
Горан Јеличић
Гордана Московљевић                 
Иван Радмановић 
Ивана Јанковић 
Ивана Цветковић 
Ивана Андрејић 
Ивана Томовић 
Јадранка Антонијевић
Јелена Арсенијевић 
Јелена Вукојичић 
Јелена Филиповић 
Јелена Ристић 
Јелена Петровић 
Југослав Јовановић 
Лела Ђидић
Марија Раичевић Симић 
Марија Ђенадић Торбица            
Марија Бишевац 
Марија Марјановић 
Марина Кнежевић 
Милан Милисављевић 
Милан Милићевић
Милан Ђолић 
Милена Ракић 
Милица Радмановац 
Миљана Дубовац 
Милоје Михајловић 
Милован Соколовић 
Милуника Јаковљевић 
Мирјана Милисављевић Ђорђевић 
Младен Јовановић 
Младен Тошев 
Надица Раичевић
Немања Вуковић 
Ненад Милановић 
Невена Ристивојевић 
Невена Чукурановић
Николина Стевановић
Оливера Чукурановић 
Ољег Грковић 
Радољуб Јотић 
Санела Кљајић 
Сања Стошовић 
Сања Стојановић 
Славица Вуковић 
Слађана Крпић
Слађана Станојевић
Слађана Игњатовић 
Слађанка Михаиловић 
Слободан Шљивић 
Снежана Чкаутовић 
Снежана Абаџија 
Сузана Раимовски 
Тамара Чукурановић 
Татјана Гајић
Татјана Јоковић Ђолић 
Тијана Вукајловић 
Валентина Малинић 
Весна Јелић
Весна Илић 
Виолета Чајић 
Владица Јевтић 
Зора Павловић 
Зоран Миљаковић
Зоран Марковић 
Зорица Живанћевић
Зорица Марковић                         
aleksandar.mitrovic9@oszmajbrus.edu.rs
aleksandra.petrovic9@oszmajbrus.edu.rs
ana.mitrovic@oszmajbrus.edu.rs
anka.krpic@oszmajbrus.edu.rs
biljana.ivezic@oszmajbrus.edu.rs
biljana.mihajlovic4@oszmajbrus.edu.rs
bojana.dokic2@oszmajbrus.edu.rs
branko.petrovic2@oszmajbrus.edu.rs
dalibor.jeremic@oszmajbrus.edu.rs
danijel.petrovic1@oszmajbrus.edu.rs
danijela.simic6@oszmajbrus.edu.rs
danijela.knezevic@oszmajbrus.edu.rs
danijela.petrovic12@oszmajbrus.edu.rs
danijela.milanovic@oszmajbrus.edu.rs
darko.stevic@oszmajbrus.edu.rs
dejan.stojanovic4@oszmajbrus.edu.rs
divna.katancevic@oszmajbrus.edu.rs
djordje.milenkovic@oszmajbrus.edu.rs
dobrica.ristic@oszmajbrus.edu.rs
dragana.makragic@oszmajbrus.edu.rs
dragana.pejic@oszmajbrus.edu.rs
emira.zlatanovic@oszmajbrus.edu.rs
goran.jelicic@oszmajbrus.edu.rs
gordana.moskovljevic@oszmajbrus.edu.rs
ivan.radmanovic@oszmajbrus.edu.rs
ivana.jankovic@oszmajbrus.edu.rs
ivana.cvetkovic@oszmajbrus.edu.rs
ivana.andrejic1@oszmajbrus.edu.rs
ivana.tomovic@oszmajbrus.edu.rs
jadranka.antonijevic@oszmajbrus.edu.rs
jelena.arsenijevic@oszmajbrus.edu.rs
jelena.vukojicic@oszmajbrus.edu.rs
jelena.filipovic11@oszmajbrus.edu.rs
jelena.ristic@oszmajbrus.edu.rs
jelena.petrovic@oszmajbrus.edu.rs
jugoslav.jovanovic@oszmajbrus.edu.rs
lela.didic@oszmajbrus.edu.rs
marija.raicevic@oszmajbrus.edu.rs
marija.torbica-denadic@oszmajbrus.edu.rs
marija.bisevac@oszmajbrus.edu.rs
marija.marjanovic@oszmajbrus.edu.rs
marina.knezevic@oszmajbrus.edu.rs
milan.milisavljevic1@oszmajbrus.edu.rs
milan.milicevic@oszmajbrus.edu.rs
milan.djolic@oszmajbrus.edu.rs
milena.rakic1@oszmajbrus.edu.rs
milica.radmanovac1@oszmajbrus.edu.rs
miljana.dubovac@oszmajbrus.edu.rs
miloje.mihajlovic@oszmajbrus.edu.rs
milovan.sokolovic@oszmajbrus.edu.rs
milunika.jakovljevic@oszmajbrus.edu.rs
mirjana.milisavljevic@oszmajbrus.edu.rs
mladen.jovanovic@oszmajbrus.edu.rs
mladen.tosev@oszmajbrus.edu.rs
nadica.raicevic@oszmajbrus.edu.rs
nemanja.vukovic@oszmajbrus.edu.rs
nenad.milanovic1@oszmajbrus.edu.rs
nevena.ristivojevic@oszmajbrus.edu.rs
nevena.cukuranovic@oszmajbrus.edu.rs
nikolina.stevanovic@oszmajbrus.edu.rs
olivera.cukuranovic@oszmajbrus.edu.rs
oljeg.grkovic@oszmajbrus.edu.rs
radoljub.jotic@oszmajbrus.edu.rs
sanela.kljajic@oszmajbrus.edu.rs
sanja.stosovic@oszmajbrus.edu.rs
sanja.stojanovic2@oszmajbrus.edu.rs
slavica.vukovic2@oszmajbrus.edu.rs
sladana.krpic@oszmajbrus.edu.rs
sladana.stanojevic1@oszmajbrus.edu.rs
sladana.ignjatovic1@oszmajbrus.edu.rs
sladanka.mihailovic@oszmajbrus.edu.rs
slobodan.sljivic@oszmajbrus.edu.rs
snezana.ckautovic@oszmajbrus.edu.rs
snezana.abadzija@oszmajbrus.edu.rs
suzana.raimovski@oszmajbrus.edu.rs
tamara.cukuranovic@oszmajbrus.edu.rs
tatjana.gajic@oszmajbrus.edu.rs
tatjana.jokovic-dolic@oszmajbrus.edu.rs
tijana.vukajlovic@oszmajbrus.edu.rs
valentina.malinic@oszmajbrus.edu.rs
vesna.jelic@oszmajbrus.edu.rs
vesna.ilic18@oszmajbrus.edu.rs
violeta.cajic@oszmajbrus.edu.rs
vladica.jevtic@oszmajbrus.edu.rs
zora.pavlovic@oszmajbrus.edu.rs
zoran.miljakovic@oszmajbrus.edu.rs
zoran.markovic10@oszmajbrus.edu.rs
zorica.zivancevic@oszmajbrus.edu.rs
zorica.markovic2@oszmajbrus.edu.rs
СТРУЧНИ САРАДНИЦИИМЕЈЛ АДРЕСЕ
Александра Милуновић Петровић 
Ана Радмановић
Анђелка Вуковић 
Далиборка Ђокић
Светлана Радовић
aleksandra.milunovic-petrovic@oszmajbrus.edu.rs
ana.radmanovic@oszmajbrus.edu.rs
andelka.vukovic@oszmajbrus.edu.rs
daliborka.djokic@oszmajbrus.edu.rs
svetlana.radovic1@oszmajbrus.edu.rs
УПРАВАИМЕЈЛ АДРЕСЕ
Милан Антић
Милена Здравић
Марија Митровић 
milan.antic@oszmajbrus.edu.rs  
milena.zdravic@oszmajbrus.edu.rs
marija.mitrovic8@oszmajbrus.edu.rs