• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

Летопис

Летопис Основне школе „Јован Јовановић Змај” садржи податке о
активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада.

У Летопису су наведени само основни подаци о активностима важним
за рад школе и реализацију образовно-васпитног рада. Ове активности
детаљније су представљене кроз прилоге на сајту oszmajbrus.edu.rs и
Фејсбук страници школе.

Циљ овог Летописа је да покаже да се деца, тοком осмогодишњег
школовања, развијају у стимулативном образовном окружењу. У школи
се стално побољшава квалитет наставе, негују се културне и моралне
вредности, подстиче и развија критичко мишљење и креативност
ученика, одговорност, самосталност и толеранција. Школа сарађује са
локалном заједницом и учествује у културним, јавним и спортским
манифестацијама у општини Брус.