• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

Организација радног дана

  • Преподневна смена
7:20 – 8:051. час
5 минутамали одмор
8:10 – 8:552. час
20 минута1. велики одмор
9:15 – 10:003. час
5 минутамали одмор
10: 05 – 10:504. час
10 минута2. велики одмор
11:00 – 11:455. час
5 минутамали одмор
11:50 – 12:356. час
5 минутамали одмор
12:40 – 13:257. час / секције, допунска, додатна, спорт, слободне активности
  • Поподневна смена
13:00 – 13:451. час
20 минута1. велики одмор
14:05 – 14:502. час
10 минута2. велики одмор
15:00 – 15:453. час
5 минутамали одмор
15:50 – 16:354. час
5 минутамали одмор
16:40 – 17:255. час / секције, допунска, додатна, спорт, слободне активности