• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

Остали пројекти

Направи подкаст,

нек’ се чује и твој глас!

💓Пројекат “Будимо ту за њих! Јачање социјалне и емоционалне интелигенције” одобрен је од стране Министарства просвете, решењем о избору програма од јавног интереса значајних за предуниверзитетско образовање које реализују удружења у 2024. години. Аутори и реализатори овог пројекта су чланице удружења Центар за развој образовања и културе, Тијана Милисављевић, Ана Радмановић и Марија Ђенадић Торбица.

🥅Циљ пројекта је подстицање и усмеравање социјалног и емоционалног развоја деце и унапређивање компетенција родитеља, васпитача и наставника из области социјалне и емоционалне интелигенције код деце. 

💥Специфични циљеви: 

1. Јачање самосвести, самопоуздања, емпатије код деце 

2. Развијање ненасилних решавања конфликта , сарадње код деце. 

3. Систематизација и проширивање знања васпитача, наставника и родитеља из области развоја социјалне и емоционалне интелигенције код деце. 

💭Проблем: Пораст вршњачког насиља услед недовољно развијених социјалних вештина ученика и неадекватан одговор школског колектива, родитеља и друштва на потребе деце. Непостојање адекватних садржаја који би усмеравали и каналисали социоемоционални развој деце у општини Брус.

***Више о самом пројекту и свим његовим активностима можете пратити на блогу удржења  https://budimotuzanjih.blogspot.com/

Спремни за нове походе

Ученици 4.и 5.разреда имали су најпре радионице са психологом Аном Радмановић у просторијама удружења. Радионице „Спремни за нове походе“ имају за за циљ јачање емоционалне интелигенције и развој социјалних вештина. Примарни циљ радионица је јачање емоционалних и социјалних вештина код деце. Развијање емоционалне интелигенције има велику улогу у развоју дечје личности. Будући да радионице покривају све сегменте здравог менталног развоја, можемо рећи да је то јединствено и неопходно за децу. Подстицање самопоштовања, захвалности, саосећања, сопствених и других осећања, поверења, присуства и концентрације, дају деци изванредан алат за развој пуног потенцијала. Деца која похађају ове радионице ће унапредити емоционалну интелигенцију која укључује преузимање одговорности за њихова осећања и управљање њима, развијање саосећајних вршњака и добар однос са другима, поверење у себе и своје способности, позитиван став и амбициозан дух. 

 Направи подкаст, нек’ се чује и твој глас!

  1. Ученици су се најпре упознали са појмом подкаст, шта је то и зашто га правити. А затим су имали обуку како да направе подкаст у алату Capcut. Обуке је реализовала Марија Ђенадић Торбица.

-Шта је подкаст? Каква је то форма?

-Порекло речи подкаст

-Опрема за снимање подкаста и простор

-Одабир теме

-Детаљно информисање, планирање и одабир гостију

-Обука за едитовање видео снимака у апликацији Capcut на телефону- гледање кратког упутства и практични рад.

-Едитовање снимка: додавање интро и оутро дела подкаста, односно уводног дела са информацијама о подкасту и поздрава и захвалности на самом крају снимка – ти делови су тематски и остају исти у свим епизодама подкаста; одабир једног типа музике за интро и оутро и другог за сам подкаст; убацивање анимација и транзиција; сечење и скраћивање снимка. 

-Практични рад- ученици су изабрали један снимак из своје галерије и провезбали све научено. Неколико ученика је већ познавало рад у Capcut-у тако да су они помагали осталима.

-Подела задужења за прављење 6 епизода подкаста Наше емоције за  пројекат Направи подкаст, нек се чује и твој глас: одабир шесторо сниматеља и едитора и шесторо водитеља, остали ученици ће бити гости.

2. Након сваке радионице „Спремни за нове походе“, учесници имају задатак да направе подкаст са вршњацима на задате теме.

Ова активност је значајна зато што је заступљено вршњачко учење и зато што ученици критички промишљају о значају самопоштовања, саосећања, поверења као и свих осталих емоција са којима се суочавају и о њима више сазнају кроз радионице „Спремни на нове походе”. Такође, имају слободу да се изразе у једном њима блиском формату у коме ће моћи да испоље и своју креативност, организацију, сарадњу и решавање проблема у тимском раду. Дељењем својих искустава, постављањем правих питања, подстичу и вршњаке који ће бити гости или слушати подкаст да развијају емоционалну интелигенцију.