• 037 3 825 168
 • oszmaj1848@gmail.com
 • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

Разредна настава

 • Драгана Макрагић I1
 • Весна Јелић I2
 • Гордана Московљевић I3
 • Марија Бишевац I4 (Крива Река)
 • Лела Ђидић I5 (Милентија)
 • Данијел Петровић I6 (Мала Врбница)
 • Јелена Арсенијевић I7 (Игрош)
 • Ивана Цветковић I8 (Лепенац)
 • Тијана Вукајловић I9 (Батоте)
 • Оливера Чукурановић II1
 • Јадранка Антонијевић II2
 • Слађа Станојевић II3
 • Југослав Јовановић II4 (Крива Река)
 • Марија Раичевић Симић II5 (Милентија)
 • Данијела Петровић II6 (Велика Грабовница)
 • Дивна Катанчевић II7 (Ботуња)
 • Данијел Петровић II8 (Мала Врбница)
 • Јелена Филиповић II9 (Игрош)
 • Данијела Симић II10 (Лепенац)
 • Тијана Вукајловић II11 (Батоте)
 • Милена Ракић III1
 • Данијела Кнежевић III2
 • Милуника Јаковљевић III3
 • Снежана Абаџија III4 (Лепенац)
 • Марија Раичевић Симић III5 (Лепенац)
 • Марија Бишевац III6 (Крива Река)
 • Данијела Петровић III7 (Велика Грабовница)
 • Јелена Арсенијевић III8 (Игрош)
 • Данијел Петровић III9 (Мала Врбница)
 • Тијана Вукајловић III10 (Батоте)
 • Јелена Петровић III11 (Осредци)
 • Славица Вуковић IV1
 • Виолета Чајић IV2
 • Слађанка Михаиловић IV3
 • Лела Ђидић IV4 (Милентија)
 • Дивна Катанчевић IV5 (Ботуња)
 • Јелена Филиповић IV6 (Игрош)
 • Данијел Петровић IV7 (Мала Врбница)
 • Југослав Јовановић IV8 (Крива Река)
 • Данијела Симић IV9 (Лепенац)
 • Марија Марјановић IV10 (Доњи Липовац)