• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

Ученички парламент

Координатори Ученичког парламента: Ђокић Бојана и Стојановић Сања

Ученички парламент ће на првој конститутивној седници изабрати своје представнике, председника и заменика председника Ученичког парламента, члана Тима за самовредновање, члана тима за ШРП и два члана који ће присуствовати седницама Школског одбора.

АКТИВНОСТИВРЕМЕ


1. Избор представника одељења седмог и осмог разреда
2. Конституисање Ученичког парламента
3. Избор руководства Ученичког парламента
4. Упознавање са Смерницама МП за 2023-2024.
септембар
1. Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања парламента, са правима и дужностима чланова; упознавање са нормативним актима школе (Статут; Програм рада школе); Законом о основама система (део који се односи на ученике); Правилником о понашању ученика; Пословником о раду парламента и сл.
2. Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента у овој школској години
октобар
1. Проблеми у школском животу и дискусија на тему побољшања услова школског живота и промоције учтивог понашања
2. Промовисање добрих примера из школског живота
октобар
1. Класификациони период (представници Парламента присуствују седницама одељењских већа)
2. Хуманитарне акције, предлози, спровођење
3. Обележавање Дана школе
3. Међународни дан толеранције
4. Светски дан деце
5. Дан Конвенције о правима детета
новембар
1. Болести зависности – Дан борбе против сиде – трибина
2. Новогодишња журка
3. Класификациони период (представници Парламента присуствују седницама одељењских већа)
децембар
1. Прослава дана Светог Савејануар
1. Избор уџбеника за школску 2024/2025. годину
2. Обележавање Дана матерњег језика
фебруар
1. Обележавање Светског дана воде
2. Класификациони период (представници Парламента присуствују седницама одељењских већа)
март- април
1. Светски дан здравља – обележавање
2. Професионална оријентација – представљање средњих школа
април
1. Избор Ученика Генерације
2. Професионална оријентација – трибина
3. Класификациони период (представници Парламента присуствују седницама одељењских већа)
мај
1. Дискусија о завршном испиту
2. Анализа рада Ученичког парламента – Извештај о раду
јун
– Чланови Парламента као вршњачки едукатори–преношење искустава у своје одељење; покретање акција на нивоу одељења
– Културно – забавни живот ученика – осмишљавање активности
– Сарадња са управом школе; понашање ученика; испуњавање обавеза ученика
– Предлози за осавремењивањe наставе
током године