• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

Учитељи наше школе од 1848. до 1914.

Први учитељ непознат            (1848 – 1849)

Вучко Милојевић                     (1849 – 1850)

Обрад Ђорђевић                      (1850 – 1860)

Милосав Радојковић                (1860 – 1861)

Милан Беочанин                       (1861 – 1863)

Вујица Ковачевић                     (1863 – 1864)

Јован Крсмановић                     (1864 – 1865)

Јефрем Маринковић                 (1865 – 1870)

Ђорђе Ивановић                       (1870 – 1871)

Герасим Поповић                     (1871 – 1872)

Јефрем Маринковић                 (1872 – 1877)

Катарина Живковић                 ( 1874 – 1875)

Стевана Грабовчев                   (1875 – 1882)

Михаило Милошевић              (1877 – 1889)

Василије Голубовић                 (1881 – 1896)

Јован Поповић                         (1882 – 1885)

Владимир Павловић                (1885 – 1886)

Ђорђе Ђорђевић                       (1886 – 1891)

Спасоје Бркић                           (1888 – 1889)

Драгољуб Беочанин                 (1889 –1914)

Зорка Вујин                              (1889 – 1892)

Милева Сретеновић                 (1891 – 1893)

Милан Јовановић                     (1892 – 1893)

Славка Паштровић                   (1893 – 1894)

Станка Протић                         (1894 – 1895)

Славка Томић                           (1894 – 1897)

Урош Петровић                       (1895 – 1904)

Милан Аџемовић                     (1896 – 1897)

Драгиња Петровић                   (1898 – 1904)

Aнђелија Вељић                       (1899 – 1903)

Аксентије Јеличић                    (1903 – 1906)

Христина Поповић                   (1904 – 1906)

Персида Ивковић                     (1904 – 1909)

Јован Р. Петровић                    (1906 – 1907)

Наталија Аксентијевић            (1906 – 1907)

Ћира Ранчић                             (1907 – 1910)

Милева Дедовић                      (1907 – 1909)

Пелагија Нинковић                  (1909 – 1910)

Радомир Перуничић                (1909 – 1911)

Милан Милосављевић             (1910 – 1911)

Наталија Браловић                   (1910 – 1914)

Божидар Михајловић               (1911 – 1914)

Милева Лукић                          (1911 – 1914)