• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
Новости
Оглас –лицитацијa за продају костура старог бансека прикупљањем затворених понуда

Оглас –лицитацијa за продају костура старог бансека прикупљањем затворених понуда

Предмет лицитације је продаја костура старог бансека без мотора, без ременица, без лежајева, тежине око 100кг

Предмет се може разгледати радним данима у просторији школе од 8,00-12,00 уз одобрење директора школе

Почетна цена  износи 2000,00 дин.

Отварање понуда је јавно и заказује се за  17.10.2018. са почетком  у 11,30 часова у

У просторијама ОШ „Јован Јовановић Змај“ Брус

Документација за продају бансека  од дана објављивања јавног позива биће доступна и на интернет страници  Основне школе „Јован Јовановић Змај“  Брус oszmajbrus.edu.rs одакле се може  преузети електронским путем. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију о купопродаји могу преузети и лично у просторијама  школе

Право учешћа на лицитацији  имају сва правна и физичка лица

Понуде доставити у затвореним ковертама на адресу: Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Брус, Братиславе Петровић 69 37220 Брус уз назнаку Понуда за лицитацију бансека  не отварати.

Понуде доставити најкасније до 17.10.2018.до 11.00 часова

На полеђини коверте обавезно назначити  тачан назив адресу и број телефона

На лицитацији ће се изабрати најповољнији понуђач односно лице које понуди највећи номинални износ за предмет лицитације

Преузмите Конкурсну документацију