• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
Новости
Обавештење  за  родитеље будућих првака

Обавештење за родитеље будућих првака

Обавештење за родитеље

Поштовани родитељи,

Обавештавамо вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2019/2020. годину обавити у времену од 01. априла 2019. до 31.маја 2019.

Ученици имају могућност коришћења продуженог боравка у првом и другом разреду, до попуне једног одељења са 30 деце.  Напомињемо да је број места у боравку ограничен на једно одељење.

Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл.гл. РС” бр. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 – аутентично тумачење; 68/15; 62/16 – одлуке УС и 88/2017) у први разред се уписују деца рођена 2012. године и деца рођена до 28.02.2013. год.

За превремени упис у школу могу се пријавити и деца рођена од 01.03. до 01.09.2013.год. Провера спремности за полазак у школу ове деце вршиће се у јуну/августу  2019. године.

Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.

Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе.

Приликом уписа (предаје тpажених докумената и давања тражених информација) педагог  заказује тестирање код психолога или педагога.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

  1. Потврда о здравственом стању детета;
  2. Уверење (до издавања уверења – Потврда) Предшколске установе о похађању предшколског програма.

 

Упис ће се обављати у канцеларији педагога школе, сваког радног дана од 8 – 14часова. Због родитеља који не могу доћи у преподневним часовима, секретар ће понедељком вршити  упис после подне од 15 – 16 часова.

Само понедељак, први дан уписа, секретар ради пре подне понедељком, за време уписа

Управа школе