• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
VIII разред
Вежба 1 – математички изрази

Вежба 1 – математички изрази

Вежба 1 – математички изрази

Израдити следећу табелу и реализовати потребне прорачуне: