Вежба 1 – математички изрази

Вежба 1 – математички изрази

Вежба 1 – математички изрази

Израдити следећу табелу и реализовати потребне прорачуне:

ОШ "Ј. Ј. Змај" Брус

Школа радости: