• 037 3 825 168
 • oszmaj1848@gmail.com
 • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
VIII разред
Подаци у Excel-u и форматирање приказа садржаја ћелије

Подаци у Excel-u и форматирање приказа садржаја ћелије

U Excel-u postoje dve vrste podataka:

 • konstante (slobodno uneti podaci koji ne podležu automatskoj rekalkulaciji)
 • formule (izrazi i funkcije čiji rezultati podležu automatskoj rekalkulaciji)

Automatska rekalkulacije ja automatska promena rezultata formule posle promene sadržaja ćelije koja je referencirana u formuli.

U ćelijama se mogu naći konstante i rezultati formula.

Formule se unose sa početnim znakom = i dele se na izraze i funkcije.

Izraz je formula koja se sastoji iz konstanti, referenci (adesa) i operatora.

Postoje tri vrste izraza: aritmetički, logički i tekstualni.

 

Aritmetički operatori:

+ Sabiranje
Oduzimanje
* Množenje
/ Deljenje
% Procenat
^ Stepenovanje

 

Logički operatori:

= Jednako
> Veće je od
< Manje je od
> = Veće ili jednako
< = Manje ili jednako
<> Različito

 

Operator spajanja teksta:

& konkatenacija (spajanje) teksta

 

 

Tip podatka je vrednosni oblik koji ima neka konstanta ili rezultat formule.

 

U Excel-u postoje 4 tipa podatka:

– Tekst (bilo kakav skup znakova maksimalne dužine od 32000 znakova u ćeliji, inicijalno se levo poravnava)

– Broj (sastoji se od cifara 0-9 i specijalnih znakova koji odre|uju poseban oblik broja: predznak broja, separator klase, oznaka za procenat, oznaka valute, eksponencijalan oblik broja . . . inicijalno se desno poravnava)

– Datum i vreme (karakteristični oblici brojeva, trenutni datum se unosi preko Ctrl+; a trenutno vreme kao Ctrl+Shift+;)

– Logička vrednost (rezultat postavljenog logičkog izraza ili funkcije)

 

Formatiranje prikaza sadržaja ćelije: Format – Cell – Kartica Number

 

Formati prikaza sadržaja ćelije:

 

 • General – format koji je unapred definisan na praznom radnom listu i podrazumeva najopštiji prikaz
 • Number – obuhvata:
  definisanje broja vidljivih decimala (Decimal places)
  upotreba separatora klasa (Use 1000 separator)
  način prikaza negativnih brojeva (Negative numbers)
 • Currency – prikaz broja kao valute:
  definisanje broja vidljivih decimala (Decimal places)
  definisanje valute (Symbol)
  način prikaza negativnih brojeva (Negative numbers)
 • Accounting – sličan formatu Currency sa razlikom da se negativan broj prikazuje u zagradi bez predznaka
 • Date – prikaz datuma u raznim oblicima
 • Time – prikaz vremena u raznim oblicima
 • Percentage – prikaz procenta (množi broj sa 100 i prikazuje ga sa simbolom %)
 • Fraction – prikaz razlomaka
 • Scientific – poseban prikaz
 • Text – uneti sadržaj se smatra tekstom
 • Special – unos specijalnih brojeva koji funkcionišu u američkoj praksi (broj socijalnog osiguranja, poštanski broj itd.)
 • Custom – omogućava korisniku da sam formira masku unosa:
  nule (0) označavaju vidljive cifre
  blanko se može koristiti za razdvajanje klasa

 

Napomena: Format Painter i Edit – Paste Special – Formats se koriste ne samo za kopiranje formata izgleda ćelija nego i za kopiranje formata prikaza sadržaja ćelije.

Pri unošenju procenata i razlomaka treba prvo formatirati prikaz sadržaja ćelija kao procenat odn. Razlomak pa tek onda uneti sadržaj.