• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
VIII разред
Вежба 2 – изрази и функције

Вежба 2 – изрази и функције

Вежба 2 – изрази и функције

Израдити следећу табелу и реализовати потребне прорачуне: