Вежба 2 – изрази и функције

Вежба 2 – изрази и функције

Вежба 2 – изрази и функције

Израдити следећу табелу и реализовати потребне прорачуне:

ОШ "Ј. Ј. Змај" Брус

Школа радости: