• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
Летопис
Учитељи наше школе од 1848. до 1914. године

Учитељи наше школе од 1848. до 1914. године

Први учитељ непознат           (1848 – 1849)

Вучко Милојевић                   (1849 – 1850)

Обрад Ђорђевић                     (1850 – 1860)

Милосав Радојковић              (1860 – 1861)

Милан Беочанин                     (1861 – 1863)

Вујица Ковачевић                   (1863 – 1864)

Јован Крсмановић                  (1864 – 1865)

Јефрем Маринковић               (1865 – 1870)

Ђорђе Ивановић                     (1870 – 1871)

Герасим Поповић                   (1871 – 1872)

Јефрем Маринковић               (1872 – 1877)

Катарина Живковић               ( 1874 – 1875)

Стевана Грабовчев                 (1875 – 1882)

Михаило Милошевић             (1877 – 1889)

Василије Голубовић               (1881 – 1896)

Јован Поповић                        (1882 – 1885)

Владимир Павловић               (1885 – 1886)

Ђорђе Ђорђевић                     (1886 – 1891)

Спасоје Бркић                         (1888 – 1889)

Драгољуб Беочанин               (1889 –1914)

Зорка Вујин                            (1889 – 1892)

Милева Сретеновић               (1891 – 1893)

Милан Јовановић                   (1892 – 1893)

Славка Паштровић                 (1893 – 1894)

Станка Протић                       (1894 – 1895)

Славка Томић                         (1894 – 1897)

Урош Петровић                      (1895 – 1904)

Милан Аџемовић                    (1896 – 1897)

Драгиња Петровић                 (1898 – 1904)

Aнђелија Вељић                     (1899 – 1903)

Аксентије Јеличић                  (1903 – 1906)

Христина Поповић                 (1904 – 1906)

Персида Ивковић                    (1904 – 1909)

Јован Р. Петровић                   (1906 – 1907)

Наталија Аксентијевић           (1906 – 1907)

Ћира Ранчић                           (1907 – 1910)

Милева Дедовић                     (1907 – 1909)

Пелагија Нинковић                 (1909 – 1910)

Радомир Перуничић               (1909 – 1911)

Милан Милосављевић            (1910 – 1911)

Наталија Браловић                  (1910 – 1914)

Божидар Михајловић              (1911 – 1914)

Милева Лукић                         (1911 – 1914)