Јавна набавка бр. 1.2.2/2019 услугa организовања екскурзија и наставе у природи

Јавна набавка бр. 1.2.2/2019 услугa организовања екскурзија и наставе у природи

Преузмите Јавни позив

Преузмите Конкурсну документацију

 

 

ОШ "Ј. Ј. Змај" Брус

Школа радости: