• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
Завршни испит 2020
Увид у тестове и приговори на резултате

Увид у тестове и приговори на резултате

Ученик или родитељ, односно други законски заступник, има право на увид у тест. Увид може да оствари електронским путем, помоћу корисничког имена и лозинке. Одштампано корисничко име и лозинка којом ученик приступа сајту на коме ће бити објављени резултати (http://malamatura.mpn.gov.rs), налази се на идентификационом обрасцу – примерак за ученика који је ученик добио приликом предаје теста, по завршетку рада дежурном наставнику (омотница теста).

Такође, увид у тест омогућава и школска комисија која дежура у школи од 8.00 до 15.00 часова на дан објављивања привремених резултата.

Уколико ученик сматра да постоје грешке у прегледању и бодовању његовог рада, родитељ или други законски заступник ученика, има право да уложи приговор првостепеној комисији.

Родитељ или други законски заступник ученика улаже писмени приговор школској комисији (Образац 11 и 12) после увида у тест на дан објављивања привремених резултата у складу са Упутством за подношење приговора (Прилог 6).

Уколико ученик није задовољан одговором првостепене комисије за приговоре (Образац 11а), родитељ, односно други законски заступник, има право да поднесе приговор другостепеној комисији (Образац 12)  у дану који је одређен за подношење приговора другостепеној комисији, у складу са  Календаром.

Другостепена комисија даје писани одговор родитељу или другом законском заступнику  (Образац 12а)