Обавештење за пробни завршни

Обавештење за пробни завршни

09/04/2021 Новости

У свим основним школама на територији Републике Србије ученици осмог разреда,ће:

9.4.2021.  у 13 часова полагати тест из математике

10.4.2021.  у 9 часова тест из српског језика

10.4.2021.  у 11:30 комбиновани тест.

Израда тестова траје 120 минута.

  • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
  • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу и графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
  • Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.
  • Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника

Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању

ОШ "Ј. Ј. Змај" Брус

Школа радости: