• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
Новости
Обавештење за пробни завршни

Обавештење за пробни завршни

У свим основним школама на територији Републике Србије ученици осмог разреда,ће:

9.4.2021.  у 13 часова полагати тест из математике

10.4.2021.  у 9 часова тест из српског језика

10.4.2021.  у 11:30 комбиновани тест.

Израда тестова траје 120 минута.

  • На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;
  • На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу и графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар.
  • Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети.
  • Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника

Препоручљиво је да ученици одговоре прво пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању