• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
Јавни позиви
Јавни позив за достављање затворених писмених понуда за куповину дрвних сортимената

Јавни позив за достављање затворених писмених понуда за куповину дрвних сортимената

Понуду могу поднети сва физичка и правна лица (домаћа и страна), која испуњавају услове из Упутства понуђачима о достављању затворених писмених понуда за куповину дрвних сортимената које продаје Основна школа „Јован Јовановић Змај“  Брус

Спецификација дрвних сортимената са почетном ценом:

Партија 1 Доњи Липовац

Дрвни сортимент( врста дрвета:домаћа топола Количина (m3) Почетна цена по м3

( дин.)

Почетна  цена за укупну количину

( дин.)

4,00м (дужина)*49цм (средњи пречник) 0,75 4.000,00 3.000,00
4,00м (дужина)*40цм(средњи пречник) 0,50 4.000,00 2.000,00
6,50м(дужина)*55цм(средњи пречник) 1,54 4.000,00 6.160,00
3,00м(дужина)*31цм(средњи пречник) 0,23 4.000,00 920,00
5,00м(дужина)*27цм(средњи пречник) 0,29 4.000,00 1.160,00
5,00м(дужина)*27цм(средњи пречник) 0,29 4.000,00 1.160,00
3,00м(дужина)*28цм(средњи пречник) 0,18 4.000,00 720,00
Укупно: 3,78   15.120,00

 

Партија 2 Лепенац

Дрвни сортимент( врста дрвета:смрча Количина (m3) Почетна цена по м3

( дин.)

Почетна  цена за укупну количину

( дин.)

4,50м (дужина)*31цм (средњи пречник) 0,34 3.500,00  1.190,00
4,00м (дужина)*23цм(средњи пречник) 0,17 3.500,00 595,00
4,00м(дужина)*19цм(средњи пречник) 0,11 3.500,00 385,00
3,00м(дужина)*23цм(средњи пречник) 0,12 3.500,00 420,00
Укупно: 0,74   2.590,00

Партија 3 Батоте

Дрвни сортимент( врста дрвета:смрча Количина (m3) Почетна цена по м3

( дин.)

Почетна  цена за укупну количину

( дин.)

6м (дужина)*26цм (средњи пречник) 0,32 3.500,00  1.120,00
7м (дужина)*14цм (средњи пречник 0,11 3.500,00 385,00
5м (дужина)*15цм (средњи пречник 0,09 3.500,00 315,00
6м (дужина)*19цм (средњи пречник 0,17 3.500,00 595,00
4м (дужина)*18цм (средњи пречник 0,10 3.500,00 350,00
6м (дужина)*16цм (средњи пречник 0,12 3.500,00 420,00
6м (дужина)*24цм (средњи пречник 0,27 3.500,00 945,00
5м (дужина)*19цм (средњи пречник 0,14 3.500,00 490,00
6м (дужина)*20цм (средњи пречник 0,19 3.500,00 665,00
6м (дужина)*22цм (средњи пречник 0,23 3.500,00 805,00
6м (дужина)*22цм (средњи пречник 0,23 3.500,00 805,00
5м (дужина)*17цм (средњи пречник 0,11 3.500,00 385,00
5м (дужина)*20цм (средњи пречник 0,16 3.500,00 560,00
6м (дужина)*19цм (средњи пречник 0,17 3.500,00 595,00
Укупно: 2,41 8.435,00
Дрвни сортимент( врста дрвета:чемпрес Количина (m3) Почетна цена по м3

( дин.)

Почетна  цена за укупну количину

( дин.)

6м (дужина)*24цм (средњи пречник) 0,27 3.500,00  945,00
4м (дужина)*17цм (средњи пречник) 0,09 3.500,00 315,00
Укупно: 0,36   1.260,00
Дрвни сортимент( врста дрвета:црни бор Количина (m3) Почетна цена по м3

( дин.)

Почетна  цена за укупну количину

( дин.)

7м (дужина)*32цм (средњи пречник) 0,56 3.500,00  1.960,00
6м (дужина)*19цм (средњи пречник) 0,17 3.500,00 595,00
5,80м (дужина)*25цм (средњи пречник) 0,28 3.500,00 980,00
Укупно: 1,01   3.535,00
Дрвни сортимент( врста дрвета:ситнолисна липа Количина (m3) Почетна цена по м3

( дин.)

Почетна  цена за укупну количину

( дин.)

2м (дужина)*55цм (средњи пречник) 0,48 3.800,00  1.824,00
4,50м (дужина)*44цм (средњи пречник) 0,68 3.800,00 2.584,00
Укупно: 1,16   4.408,00

Партија 4

Расје-Батоте

Дрвни сортимент( врста дрвета:смрча Количина (m3) Почетна цена по м3

( дин.)

Почетна  цена за укупну количину

( дин.)

5м (дужина)*23цм (средњи пречник) 0,21 3.500,00  735,00
5м (дужина)*20цм (средњи пречник) 0,16 3.500,00 560,00
5м (дужина)*17цм (средњи пречник) 0,11 3.500,00 385,00
5м (дужина)*13цм (средњи пречник) 0,08 3.500,00 280,00
5м (дужина)*19цм (средњи пречник) 0,14 3.500,00 490,00
5м (дужина)*21цм (средњи пречник) 0,17 3.500,00 595,00
7м (дужина)*19цм (средњи пречник) 0,20 3.500,00 700,00
7м (дужина)*17цм (средњи пречник) 0,16 3.500,00 560,00
5м (дужина)*30цм (средњи пречник) 0,35 3.500,00 1.225,00
6м (дужина)*23цм (средњи пречник) 0,25 3.500,00 875,00
4м (дужина)*29цм (средњи пречник) 0,26 3.500,00 910,00
4м (дужина)*17цм (средњи пречник) 0,09 3.500,00 315,00
Укупно: 2,18   7.630,00

Партија 5

Брус

Дрвни сортимент( врста дрвета:црни бор Количина (m3) Почетна цена по м3

( дин.)

Почетна  цена за укупну количину

( дин.)

6м (дужина)*32цм (средњи пречник) 0,48 3.500,00  1680,00
5м (дужина)*19цм (средњи пречник 0,14 3.500,00 490,00
3м (дужина)*22цм (средњи пречник 0,11 3.500,00 385,00
4м (дужина)*20цм (средњи пречник 0,13 3.500,00 455,00
4м (дужина)*22цм (средњи пречник 0,15 3.500,00 525,00
5м (дужина)*35цм (средњи пречник 0,48 3.500,00 1.680,00
5м (дужина)*22цм (средњи пречник 0,19 3.500,00 665,00
7м (дужина)*19цм (средњи пречник 0,20 3.500,00 700,00
7м (дужина)*14цм (средњи пречник 0,11 3.500,00 385,00
5м (дужина)*29цм (средњи пречник 0,33 3.500,00 1.155,00
5м (дужина)*18цм (средњи пречник 0,13 3.500,00 455,00
8м (дужина)*15цм (средњи пречник 0,14 3.500,00 490,00
8м (дужина)*14цм (средњи пречник 0,12 3.500,00 420,00
5м (дужина)*22цм (средњи пречник 0,19 3.500,00 665,00
5м (дужина)*13цм (средњи пречник 0,07 3.500,00 245,00
6м (дужина)*27цм (средњи пречник 0,34 3.500,00 1.190,00
3м (дужина)*18цм (средњи пречник 0,08 3.500,00 280,00
5м (дужина)*18цм (средњи пречник 0,13 3.500,00 455,00
5м (дужина)*20цм (средњи пречник 0,16 3.500,00 560,00
6м (дужина)*15цм (средњи пречник 0,11 3.500,00 385,00
8м (дужина)*18цм (средњи пречник 0,20 3.500,00 700,00
5м (дужина)*23цм (средњи пречник 0,21 3.500,00 735,00
4м (дужина)*17цм (средњи пречник 0,09 3.500,00 315,00
5м (дужина)*24цм (средњи пречник 0,23 3.500,00 805,00
5м (дужина)*15цм (средњи пречник 0,09 3.500,00 315,00
5м (дужина)*20цм (средњи пречник 0,16 3.500,00 560,00
5м (дужина)*21цм (средњи пречник 0,07 3.500,00 245,00
4м (дужина)*14цм (средњи пречник 0,06 3.500,00 210,00
5м (дужина)*15цм (средњи пречник 0,09 3.500,00 315,00
5м (дужина)*17цм (средњи пречник 0,11 3.500,00 385,00
5м (дужина)*21цм (средњи пречник 0,17 3.500,00 595,00
5м (дужина)*13цм (средњи пречник 0,07 3.500,00 245,00
5м (дужина)*12цм (средњи пречник 0,06 3.500,00 210,00
5м (дужина)*26цм (средњи пречник 0,27 3.500,00 945,00
5м (дужина)*20цм (средњи пречник 0,16 3.500,00 560,00
5м (дужина)*20цм (средњи пречник 0,16 3.500,00 560,00
5м (дужина)*15цм (средњи пречник 0,09 3.500,00 315,00
Укупно: 6,12   21.280,00

Понуда се може дати за једну или више партија и уговор се закључује за сваку партију посебно.

Документација за продају дрвних сортимената  од дана објављивања јавног позива биће доступна и на интернет страници  Основне школе „Јован Јовановић Змај“  Брус oszmajbrus.edu.rs одакле се може  преузети електронским путем. Сви заинтересовани понуђачи конкурсну документацију о купопродаји могу преузети и лично у објекту школе

Дрвни сортименти се продају  по принципу „виђено-купљено“ и неће се примати никакве рекламације које се односе на квалитет и карактеристике робе.

Понуда мора бити припремљена у складу са овим позивом и Упутством.

Писмене понуде подносе се на српском језику у запечаћеној коверти на адресу Братиславе Петровић 69,.37220 Брус, непосредно  или поштом препоручено.

Коверта са понудом мора имати ознаку „ПОНУДА за куповину дрвних сортимената – НЕ ОТВАРАТИ“, а на полеђини назив и адресу понуђача.

Заинтересовани понуђачи могу да доставе своје понуде, сачињене у складу са Упутством, најкасније до 25.08.2021., до 10:00 часова. Јавно отварање заказује се за 25.08.2021.  у 10:30 часова у просторијама Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Брус

Овлашћени представници понуђача могу присуствовати отварању понуда уз писано пуномоћје за учешће у отварању понуда, које се доставља Комисији непосредно пре започињања поступка отварања понуда.

Понуде које су приспеле неблаговремено, биће враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Критеријум за оцењивање и избор најповољније  понуде је – највиша понуђена цена.

             Рок за уплату понуђене цене и преузимање дрвних сортимената је најкасније у року од  5 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Сви остали детаљи везани за поступак јавног огласа дефинисани су у Упуству. Ближа обавештења и информације у вези с продајом могу се добити путем email:oszmaj@ptt.rs

Заинтересовани понуђачи могу разгледати место преузимања дрвних сортимената  која су предмет отуђења, у дворишту школе у Брусу, Доњем Липовцу, Расју, Батоту и Лепенцу сваког радног дана, у времену од 08:00- 12:00 часова, уз предходно одобрење директора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Брус.

Преузмите Конкурсну документацију