• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
Новости
Jubilarni rođendan Evropskog dana jezika

Jubilarni rođendan Evropskog dana jezika

Ove godine, 26.septembra, obeležava se jubilarni rođendan Evropskog dana jezika – 20 godina slavljenja jezičke i kulturalne različitosti.

“Savet Evrope ohrabruje svih 800 miliona Evropljana, građana 47 država članica, da uče jezike bez obzira na godine i okruženje. Verujući da je jezička raznolikost način za postizanje većeg stepena međukulturološkog razumevanja i važna komponenta bogatog kulturološkog nasleđa našeg kontinenta, Savet Evrope u saradnji sa Evropskom komisijom promoviše višejezičnost u celoj Evropi.”(Evropski dan jezika).

Sekcija engleskog jezika Osnovne škole “Jovan Jovanović Zmaj” je osmislila aktivnosti kako bi zajedno sa ostalim edukativnim institucijama Evrope obeležila značaj ovog dana a u čijoj realizaciji učestvuje veliki broj učenika i nastavnika naše škole. Naš događaj, izazov Dare to speak English! je prijavljen i nalazi se na mapi događaja na zvaničnoj stranici Evropskog dana jezika. 

Događaj podrazumeva pregršt interesantnih aktivnosti od kojih bismo izdvojili sledeće:

  1. DARE TO SPEAK ENGLISH! –izazov za članove sekcije 2., 3. i 4.razreda koji su protekle nedelje, podeljeni u dve grupe, osmišljavali izazove za protivničku grupu u web alatki Wheel Decider. 26.septembra (ili 23.ukoliko vremenski uslovi budu povoljniji) učenici će sa svojom nastavnicom, Marijom Đenadić Torbicom,  izaći u grad, na ulice Brusa, i govoreći samo engleski ispunjavati različite zanimljive izazove koji su jedni drugima smislili.

  2. OUR FAVOURITE WORD IS… – učenici sekcije su predložili listu njima najlepših reči srpkog jezika a odeljenja će glasanjem izabrati svako svoju omiljenu reč, istražiti na internetu izgovor i pisanje te reči na nekoliko jezika i napraviti kratke video snimke. Reč koja bude imala najviše glasova na nivou odeljenja biće lajtmotiv ostalih aktivnosti, npr.uređenje hola škole.

  3. Za nastavnike je napravljena YouTube lista pesama koje pevaju o rečima, priči, govoru I sl. Nastavnici će glasanjem izabrati najlepšu pesmu Evropskog dana jezika 2021.

  4. Učenici sekcije će učestvovati u izazovu na stranici Evropskog dana jezika u kome treba za 20 sekundi reći na što više jezika “Srećan rođendan” u čast jubileja.

Kako će sve aktivnosti biti dokumentovane slikama ili snimcima, koordinator celog događaja i vođa sekcije engleskog jezika, nastavnica Marija, napraviće prezentaciju koja će biti na sajtu škole.

Molimo vas da podržite učenike naše škole glasanjem na ovom linku klikom na VOTE FOR EVENT, samo jednom sa jednog uređaja.

https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/EventID/24275/q/Brus/language/sr-Cyrl-RS/Default.aspx

U ime nastavnika i učenika škole srdačno se zahvaljujem. 

Marija Đenadić Torbica