• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
Подаци у Excel-u и форматирање приказа садржаја ћелије

Подаци у Excel-u и форматирање приказа садржаја ћелије

U Excel-u postoje dve vrste podataka: konstante (slobodno uneti podaci koji ne podležu automatskoj rekalkulaciji) formule (izrazi i funkcije čiji rezultati podležu automatskoj rekalkulaciji) Automatska rekalkulacije ja automatska promena rezultata formule posle promene sadržaja ćelije koja je referencirana u formuli. U ćelijama se mogu naći konstante i rezultati formula. Formule se unose sa početnim znakom = i dele se na […]

Форматирање изгледа ћелије

Форматирање изгледа ћелије

Dijalog za detaljno formatiranje izgleda ćelije se realizuje desnim klikom na željenu ćeliju čime se otvara kontekstni meno odakle biramo naredbu Format Cells   Kartica (Tab) Alignment (poravnanje, na~in postavljanja sadr`aja u }eliju):   Horizontal (horizontalno poravnanje sadr`aja u }eliju): General – podrazumevano poravnanje (za tekst – levo, za brojeve – desno); Left (indent) – levo poravnanje sa uvla~enjem reda […]