Чланови школског одбора

Чланови школског одбора

  1. Весић Миливоје
  2. Јелић Весна
  3. Радмановић Иван
  4. Грчак Бранислав
  5. Чолић Љуба
  6. Милетић Драган
  7. Милисављевић Војислав
  8. Павловић Далибор
  9. Петровић Предраг