• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

Брус

Брус је варошица код Копаоника.Има око 4 хиљаде становника.Сваке године од 17. до 20. абгуста одржава се манифестација “Дани Бруса”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *