Домаћи реално дељење

Домаћи реално дељење

Саставити алгоритам и написати програм који ће унети број

  • ако је паран помножити са 3
  • ако је непаран помножити са 7