• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

Домаћи реално дељење

Домаћи реално дељење

Саставити алгоритам и написати програм који ће унети број

  • ако је паран помножити са 3
  • ако је непаран помножити са 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *