• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
Новости
Како пратити напредовање деце у процесу учења

Како пратити напредовање деце у процесу учења

Оснаживање родитеља да се заједно са својим дететом укључе у праћење напредовања у процесу учења које се одвија у новим околностима.  У првом делу објашњен је значај учешћа родитеља и ученика у овом процесу, а у другом делу дати су конкретни предлози родитељима како да са својим дететом прате процес учења и напредовање.

Упутства и материјали који су понуђени омогућиће родитељима да конструктивно прате напредовање ученика у учењу. Родитељи и ученици могу користити:

  • Водич за родитеље: Како водити портфолио са дететом
  • Ученички дневник
  • Чек листа за праћење процеса учења детета у току наставе на даљину
  • Скала процене фактора који утичу на учење ученика
  • Анализа теста

Комплетан рад погледајте на https://www.portal.edu.rs/resursi/kako-pratiti-napredovanje-dece-u-procesu-ucenja/