• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
Новости
Помоћ деци у организацији активности у условима учења на даљину

Помоћ деци у организацији активности у условима учења на даљину

Информисање стручних сарадника-педагога и психолога  о улози родитеља у организовању учења на даљину и начинима подршке деци/ученицима у тим околностима.

  • Исходи, компетенције
    Јачање компетенција стручних сарадника за рад са родитељима како би помогли родитељима да разумеју своју улогу у организовању активности у кући и јачали своје родитељске компетенције тако да:
  • боље разумеју измењен начин рада  школе у  ванредним условима (COVID-19);
  • плански помогну деци у планирању и организацији рада код куће;
  • стекну и унапреде вештине пружања подршке деци у условима ванредних околности

Комплетан рад погледајте на https://www.portal.edu.rs/resursi/pomoc-deci-u-organizaciji-aktivnosti-u-uslovima-ucenja-na-daljinu/