Tрећи круг онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења”

Tрећи круг онлајн „Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења”

11/05/2020 Новости

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења одвија се путем интернета. Обука је обавезна за све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и науке под бројем 153-02-00027/2017-07.

Завод за унапређивање образовања и васпитања је директорима школа које су укључене у трећи круг обука проследио обавештење са списком наставника који ће похађати обуку у термину од 18.5.2020. године.

Наставници ових школа дужни су да самостално попуне пријаву са личним подацима према упутствима које ће добити од директора своје школе.

ОШ "Ј. Ј. Змај" Брус

Школа радости: