• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
Новости
Здравствене навике ученика у условима ванредног стања

Здравствене навике ученика у условима ванредног стања

У циљу подршке напорима које наше друштво чини у борби против корона вируса, Српски савез професора физичког васпитања и спорта у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије, спровео је онлајн истраживање здравствених навика ученика у условима ванредног стања.

Имајући у виду да је циљ наставе и учења физичког и здравственог васпитања да ученик унапређује физичке способности, моторичке вештине и знања ради очувања здравља, желели смо да сагледамо у којој мери су деца и млади, уз подршку својих наставника физичког и здравственог васпитања и родитеља, успели да се прилагоде новим околностима и очувају ниво здравствених навика из претходног периода.

Руководилац пројекта је била проф. др Вишња Ђорђић са Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду, заједно са сарадницима из Српског савеза професора физичког васпитања, др Мирославом Марковићем, Јасном Ђукић и Светланом Мирчић Вукобрат.

Уз сагласност директора школа, наставници физичког су ученицима 5. и 7. разреда основне школе, односно, 1. разреда средње школе, проследили линк за једноставну онлајн анкету. Учешће ученика је било потпуно анонимно и добровољно, а одзив је превазишао сва очекивања. Обрађено је укупно 4097 анкета (41.3% дечаци) из свих региона Републике Србије (Београд, Војводина, Шумадија и западна Србија, Јужна и источна Србија, Косово и Метохија) и свих управних округа. Посебно радује изузетна укљученост школа са Косова и Метохије, а велико интересовање испољено је и у војвођанском региону.