• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
Rasterska grafika

Rasterska grafika

Rasterska grafika   Grafika, u širem smislu, predstavlja sliku izrađenu u više istovetnih kopija i deli se na: Tradicionalnu Kompjutersku Tadicionalna grafika je izrađivana uz pomoć raznih štamparskih presa. Kompjuterska grafika se, naravno, izrađuje uz pomoć kompjutera i deli se na rastersku i vektorsku grafiku77356 . . . Rasterska ili bitmapirana grafika se sastoji iz tačaka, pixela. Ako ovu grafiku [...]
Vežba 1 – Rad sa stilovima i kreiranje tabele sadržaja

Vežba 1 – Rad sa stilovima i kreiranje tabele sadržaja

Vežba 1 - Rad sa stilovima i kreiranje tabele sadržaja   Pokrenuti Microsoft Word, nov dokument podesiti na A4 stranu sa marginama od po 1,27 cm U nov dokument iskopirati ovaj text: Софтвер (Software) GN Сам по себи, хардвер је безначајан без програма који га покрећу и података са којима програми раде. Управо ти програми и подаци чине софтверски подсистем рачунара. Софтвер [...]
Kreiranje sadržaja

Kreiranje sadržaja

Kreiranje sadržaja   Sadržaj u programu Word zasnovan je na naslovima u dokumentu     Dodavanje stilova naslova Za svaki naslov koji želite u sadržaju, izaberite tekst naslova, idite na Home  > Styles, a zatim odaberite stavku Heading 1, 2ili 3   Kreiranje sadržaja Postavite kursor na mesto na koje želite da dodate sadržaj. Idite na References > Table of Contents i odaberite stavku Automatic Table 1 ili Automatic Table 2 ili [...]
Prilagođavanje i pravljenje novih stilova

Prilagođavanje i pravljenje novih stilova

Prilagođavanje i pravljenje novih stilova   tilovi daju dokumentu ujednačen, profesionalni izgled. 1) Izaberite tekst koji hoćete da oblikujete. Savet: Ako postavite kursor u pasus, stil se primenjuje na ceo pasus. Ako izaberete određeni tekst, samo izabrani tekst će biti oblikovan. 2) Na kartici Home postavite pokazivač na stil da biste pregledali kako će tekst izgledati sa tim stilom Možete da koristite stilove za [...]
Primena stilova

Primena stilova

Primena stilova   Stilovi daju dokumentu ujednačen, profesionalni izgled. 1) Izaberite tekst koji hoćete da oblikujete. Savet: Ako postavite kursor u pasus, stil se primenjuje na ceo pasus. Ako izaberete određeni tekst, samo izabrani tekst će biti oblikovan. 2) Na kartici Home postavite pokazivač na stil da biste pregledali kako će tekst izgledati sa tim stilom     Savet: Ako ne vidite željeni stil, kliknite [...]