• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
VII разред
Primena stilova

Primena stilova

Primena stilova

 

Stilovi daju dokumentu ujednačen, profesionalni izgled.

1) Izaberite tekst koji hoćete da oblikujete.

Savet: Ako postavite kursor u pasus, stil se primenjuje na ceo pasus. Ako izaberete određeni tekst, samo izabrani tekst će biti oblikovan.

2) Na kartici Home postavite pokazivač na stil da biste pregledali kako će tekst izgledati sa tim stilom

 

Apply styles options on the Word ribbon

 

Savet: Ako ne vidite željeni stil, kliknite na dugme More (Još)  Dugme „Još“  da biste proširili galeriju.

3) Izaberite stil.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *