• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
VI разред
Tabele – Vežba 2

Tabele – Vežba 2

Tabele – Vežba 2

 

a) Početi nov dokument.

b) Podesiti dokument na A4 stranu i pejzažnu orijentaciju sa marginama od po 1 cm

c) U dokumentu kreirati tabelu sledećeg izgleda:

d) Izračunati prosečne ocene primenom formula

e) Primeniti šablonski izgled tabele nad tabelom

f) Dokument snimiti  u polaznikov folder pod imenom Tabele_Vezba2

Вежба 1 – Креирање фолдера

а) На хард диску креираћемо фолдер који ћемо назвати “V1” ili “V2” ili “V3” (зависно од тога које је наше одељење)

 

 

 

 

Вежба 2 – Снимање фајла

а) Покренућемо програм за обраду текста “Microsoft Word”:

 

 

или преко одговарајуће иконе на радној површини

 

b) Унећемо стилизован натпис (WordArt) у Word-ов документ:

 

 

c) Активираћемо дијалог прозор за снимање фајла преко одговарајуће иконе у горњем левом углу или наредбом File > Save:

 

d) Задајемо фолдер у коме снимамо (V1 или V2 или V3) и дајемо назив документу “Text 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *