• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
VI разред
Unošenje Tabele

Unošenje Tabele

Unošenje Tabele

 

Za osnovnu tabelu izaberite stavke Insert > Table (Umetni > Tabela) i pomerajte kursor preko koordinatne mreže sve dok ne markirate željeni broj kolona i redova.

Umetanje tabele prevlačenjem radi izbora broja ćelija

Za veću tabelu ili prilagođavanje tabele izaberite stavke Insert > Table (Umetanje > Tabela > Umetanje tabele).

Opcija „Umetni tabelu“ na traci programa Word

Saveti:

  • Ako već imate tekst razdvojen po karticama, možete brzo da ga konvertujete u tabelu: Izaberite stavke Insert > Table (Umetni > Tabela), a zatim izaberite stavku Convert Text to Table.
  • Možete i nacrtati tabelu: Izaberite stavke Insert > Table > Draw Table (Umetanje > Tabela > Nacrtaj tabelu)


Вежба 1 – Креирање фолдера

а) На хард диску креираћемо фолдер који ћемо назвати “V1” ili “V2” ili “V3” (зависно од тога које је наше одељење)

 

 

 

 

Вежба 2 – Снимање фајла

а) Покренућемо програм за обраду текста “Microsoft Word”:

 

 

или преко одговарајуће иконе на радној површини

 

b) Унећемо стилизован натпис (WordArt) у Word-ов документ:

 

 

c) Активираћемо дијалог прозор за снимање фајла преко одговарајуће иконе у горњем левом углу или наредбом File > Save:

 

d) Задајемо фолдер у коме снимамо (V1 или V2 или V3) и дајемо назив документу “Text 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *