• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус
V разред
Фајлови и фолдери

Фајлови и фолдери

Фајлови и фолдери

 

Фајл или датотека је податак који корисник креира и обрађује на рачунару у одређеном програму.

Рецимо, фајл може да буде слика коју ученик црта у програму за цртање, текст који ученик пише у програму за обраду текста или прорачун које ученик извршава у програму за изачунавања.

Сви фајлови док се креирају или обрађују налазе се у радној меморији рачунара.

Пошто радна меморија губи свој садржај када се рачунар искључи, ученик мора тај документ да сними на неку спољашњу меморију и то  ради најчешће на хард диск рачунара пошто је он најбржи и има највише простора.

Када касније ученик хоће да поново користи тај фајл он мора да га пронађе.

Да би ученик лакше пронашао фајл он га при снимању смешта у одговарајућу фасциклу. Рачунарске фасцикле се називају фолдери.

Рецимо, ако ученик на рачунару креира школски часопис или часопис свог одељења он ће прво да направи фолдер који ће да назове “Часопис” а онда ће слике за тај часопис које црта у програму за цртање и текстове које пише у програму за писање текста да сними као фајлове у фолдеру “Часопис” и да им при томе зада одговарајућа имена.

Дакле, сваки фајл и сваки фолдер има своје име које му ученик даје.

Вежба 1 – Креирање фолдера

а) На хард диску креираћемо фолдер који ћемо назвати “V1” ili “V2” ili “V3” (зависно од тога које је наше одељење)

 

 

 

 

Вежба 2 – Снимање фајла

а) Покренућемо програм за обраду текста “Microsoft Word”:

 

 

или преко одговарајуће иконе на радној површини

 

b) Унећемо стилизован натпис (WordArt) у Word-ов документ:

 

 

c) Активираћемо дијалог прозор за снимање фајла преко одговарајуће иконе у горњем левом углу или наредбом File > Save:

 

d) Задајемо фолдер у коме снимамо (V1 или V2 или V3) и дајемо назив документу “Text 1”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *