• 037 3 825 168
  • oszmaj1848@gmail.com
  • Братилаве Петровић 69, 37220 Брус

О ИНКЛУЗИЈИ

Концептуализовање инклузивног образовања 

Дефиниција и класификација сметњи у развоју и инвалидитета

Законодавство и политике у области инклузивног образовања

Прикупљање података о сметњама у развоју и инвалидитету код деце

Мапирање деце са сметњама у развоју и инвалидитетом која нису у систему образовања

Информациони систем за управљање у образовању (ЕМИС) и деца са сметњама у развоју и инвалидитетом

Партнерство, јавно заговарање и комуникација у циљу друштвене промене

Финансирање инклузивног образовања

Инклузивно предшколско васпитање и образовање

Приступ школи и образовно окружење I – физички аспект, информисање и комуникација

Приступ школи и образовно окружење II – Универзални дизајн за учење

Наставници, инклузивна настава и педагогија усмерене на дете

Учешће родитеља, породице и заједнице у инклузивном образовању

Планирање, праћење и евалуација